Aktualności i Komunikaty

................................................................................................................

Protest - Warszawa 6 marca (środa)

 

 

 

 

Apel kol. Aleksandry Szulc - koordynatorki protestu w naszym okręgu:

 

                                                                                                    Szanowni koledzy i drogie Diany .
Nie do wszystkich dotarły informacje o proteście, który przygotowujemy 6 marca w Warszawie pod Sejmem RP, który koordynowany jest przez
Społeczny Komitet Protestacyjny Myśliwych. Ja jestem koordynatorem na nasz okręg bydgoski i
dzięki przychylności ŁO za pośrednictwem grup skupiających myśliwych - łowczych kół mamy szansę dotrzeć do większej liczby naszych członków .
Kochani jeżeli nie teraz to prawdopodobnie nigdy już nie będzie szansy zawalczyć o nasze łowiectwo, bo go po prostu nie będzie.
Organizujcie się proszę , dzwońcie, piszcie do mnie w razie wątpliwości czy pytań . Jestem do dyspozycji.
Nasz czwarty co do wielkości okręg w Polsce powinien być widoczny w Warszawie . To nasze być albo nie być . Nie przegapmy ostatniej szansy. Żebyśmy mogli spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie zrobiłem wedzystko co mogłem .
Nie zapomnijcie o ankiecie . 
Darz Bór 
   

Drogie Koleżanki i koledzy. Zbliża się wielka chwila. Chwila w której wszyscy staniemy do walki o naszą sprawę, ,,Wspólną Sprawę ".

Łowiectwo od dawna jest traktowane po macoszemu, a dzieje się tak tylko dlatego że pewni ludzie chcą zbijać kapitał na pogrążaniu nas w bagnie dezinformacji. I to zarówno kapitał materialny, jak i wyborczy. Do dnia 20 lutego siedzieliśmy cicho, pozwalając sobie na drobnym wydzieraniu naszych przywilejów. Jednak nastał dzień, w którym brać łowiecka powiedziała dość.
‼ Dość deptania naszych wielowiekowych tradycji
‼ Dość hejtowania nas tylko dlatego, że jakaś wąska grupa społeczna postanowiła urządzić sobie życie zawodowe, na naszym poczuciu obowiązku i chęci walki o dobro przyrodnicze tego kraju.
Dziś wszyscy jak jeden mąż, musimy stanąć do walki o nasze dziedzictwo kulturowe, abyśmy mogli za kilka lub kilkanaście lat z dumą pokazać naszym potomnym , efekty naszej walki o dobro naszej przyrody i bioróżnorodności. Dzisiejszy świat pełen skorumpowanych polityków, małych ludzi, którzy za cel mają jedynie własne korzyści materialne , skutecznie dąży do umniejszenia naszej roli w ochronie przyrody. A trzeba pamiętać, że tylko myśliwi wraz z naukowcami przywracają zagrożone gatunki przyrodzie.

Bóbr, głuszec, cietrzew, teraz drop, to wszystko jest naszą zasługą. Nie śmiesznych organizacji skupiających po kilka osób, tylko to są osiągnięcia nasze, ludzi którzy nie patrząc na własne korzyści, poświęcając swój własny czas, swoje własne środki materialne, ratują tą naszą ukochaną przyrodę. Dlatego dziś, ‼ wołam do Was.  ‼
Nie pozostańmy obojętni. Mamy ostatnią szansę na ratowanie polskiego Łowiectwa
6 marca, w całej sile  pokażmy że jesteśmy razem, że potrafimy odłożyć na bok spory, że potrafimy się zjednoczyć dla dobra naszej wspólnej sprawy.
Spotykamy się wszyscy 6 marca pod sejmem w Warszawie ‼
‼wykrzyczymy ‼ naszą dezaprobatę dla prób zniszczenia naszych wartości i ideałów 
Darz Bór

 

 

 

POSTULATY MYŚLIWYCH:

 

 
 • umożliwienie szkolenia psów z wykorzystaniem dzikich zwierząt w celu efektywnego zwalczania chorób zwierząt dziko żyjących, redukcji przegęszczenia drapieżników oraz zwiększenia skuteczności polowań poprzez zintensyfikowanie treningów i sprawdzianów;
 • wprowadzenie usprawnień procesowych i regulacji umożliwiających szybsze uzyskiwanie uprawnień łowieckich i istotne zwiększenie aktywnej liczby myśliwych, celem zwiększenia efektywności ochrony upraw i regulowania danych populacji;
 • usunięcie niezgodnego z Konstytucją zakazu uczestnictwa osób niepełnoletnich w polowaniach, ograniczającego prawa rodzicielskie myśliwym;
 • zwiększenie udziału Skarbu Państwa w wynagradzaniu szkód od zwierząt dzikich poprzez przyjęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez ptaki, a także przez zwierzęta łowne na terenach, na których odstrzał jest niemożliwy z tytułu odległości od zabudowań mieszkalnych czy innych ograniczeń faktycznych i prawnych, a także we wszystkich innych przypadkach uniemożliwienia myśliwym legalnego wykonywania polowań;
 • zniesienie ustawowego zakazu płoszenia zwierzyny, uniemożliwiającego próby polowe psów, ochronę własnych upraw czy inwentaryzację metodą pędzeń bez każdorazowego występowania z rozbudowanym wnioskiem do Marszałka województwa;
 • umożliwienie korzystania z celowników optoelektronicznych zarówno w nocy, jak i w dzień podczas polowań na wszystkie gatunki zwierząt łownych, celem maksymalizacji precyzji rozpoznania celu, a także zwiększenia bezpieczeństwa osób postronnych;
 • umożliwienie myśliwym korzystania z broni krótkiej oraz białej w celach zwiększenia bezpieczeństwa podczas wykonywania polowań i dochodzenia postrzałków
 • umożliwienie myśliwym rejestracji broni bocznego zapłonu celem zwiększenia ilości treningów strzeleckich;
 • umożliwienie wykonywania polowań z łukami i kuszami szczególnie w terenach zurbanizowanych
 • stworzenie dobrze zorganizowanej i odpowiednio sfinansowanej państwowej służby zwalczającej szkodnictwo łowieckie, rybackie i leśne; wykonującej zadania z zakresu gospodarki łowieckiej na terenach wyłączonych z obszaru obwodów łowieckich, profesjonalnie zajmującej się pełnym zakresem zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich gatunków łownych i objętych ochroną;
  umożliwienie polowań z rasą Chart polski
 • uwzględnienie w podstawach programowych nauczania podstawowych elementów zasad gospodarki łowieckiej
 • rozszerzenia listy gatunków łownych o niezagrożone bądź wyrządzające istotne szkody gatunki ptaków, zwłaszcza te odstrzeliwane w krajach sąsiednich: żuraw, kormoran, sroka, kruk, wrona siwa, zdziczałe gołębie domowe, sierpówki, pozostałe gatunki kaczek, bekasów i łabędzie. Zmianę okresów polowań dla efektywnego ograniczenie szkód w uprawach – wiosenne odstrzały gęsi, żurawi i kormoranów w regionach dotkniętych szkodami
 • podjęcie systemowych działań na rzecz faktycznego i efektywnego zwalczania ASF przy wykorzystaniu stanu aktualnej wiedzy i przyjęciu faktycznej odpowiedzialności za zwalczanie chorób zakaźnych przez powołaną do tego Inspekcję Weterynaryjną, a pozostawienie myśliwym zadań z zakresu regulacji liczebności i sprawozdawczości. Wykrywaniem i zbieraniem dzików padłych w obszarach objętych chorobą winny zająć się profesjonalnie przygotowane do tego podmioty finansowane w ramach działań Inspekcji;
 • wypracowanie systemu ułatwiającego dostęp do pozyskanej lokalnie dziczyzny odbiorcom końcowym i drobnym zakładom przetwórczym czy gastronomicznym na mocy unijnych regulacji dotyczących działań o charakterze lokalnym, ograniczonym terytorialnie i tradycyjnym, przy poziomie regulacji sanitarnych tożsamym z funkcjonującym obecnie nieodpłatnym przekazaniem dziczyzny pobranej na użytek własny;
 • umożliwienie odstrzału redukcyjnego zwierząt na obszarach chronionych lokalnym myśliwym ze spożytkowaniem pozyskanej w ten sposób dziczyzny na użytek własny bądź do wykorzystania w lokalnych zakładach gastronomicznych;
 • formalne uregulowanie statusu tusz zwierząt łownych zabitych w wypadkach lub uśmierconych na podstawie art. 33 Ustawy o ochronie zwierząt w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia;
 • wprowadzenie szczegółowego monitorowania wszystkich organizacji zaangażowanych w konsultacje społeczne przy tworzeniu prawa, począwszy od źródeł finansowania po wykształcenie lub kwalifikacje członków.

 

protest 2024 03 06